Callidus Patronfilter SC-60

SC-60
Partikelfiter som lätt rengörs för återanvändning, reningsgrad 60 mikron.

319.00 kr

Beskrivning

Typ Flöde liter/minut
SC-5 20
SC-20 25
SC-30 25
SC-60 35
TC 20
TC-BLOCK 15
G5 SC-30 10
G5 TC 4