Callidus Patronfilter PA-25

PA-25
Insats i lindad bomull, reningsgrad 25 mikron.

149.00 kr

Beskrivning

Typ Flöde liter/minut
SC-5 20
SC-20 25
SC-30 25
SC-60 35
TC 20
TC-BLOCK 15
G5 SC-30 10
G5 TC 4

Filterinsatser

(Mikron=Täthet i tusendels mm)