Callidus Doulton UltraCarb

Filterinsats DC UltraCarb är ett keramiskt filter vilket reducerar skadliga ämnen ur vattnet. Filtret innehåller även aktivt kol vilket även förbättrar smak och lukt.

Reducerar bakterier
Reducerar klor
Reducerar tungmetaller
Reducerar läkemedelsrester
Reducerar mikroplaster
Reducerar dålig smak och färg

599.00 kr

Beskrivning

Benämning: UltraCarb
Material: Keramiskt filter med aktivt kol
Reducerar: Bakterier, cystor, klor, bly, kvicksilver, tungmetaller mm
Filtreringstäthet: 0,9 mikron
Kapacitet: 2,300 liter / 6 månader
Flöde: ca 3 liter/min – vid 3 bar tryck
Tryck: 1,5-6,0 bar
Temperatur: 5-30 °C