Demerx Insats till Sunny utedusch

Insats för blandare till Sunny utedusch.

199.00 kr

Beskrivning

Insats för blandare till Sunny utedusch.

Passar samtliga Sunny uteduschmodeller.

Byte av insats/cartridge i utedusch.

1) Stäng av vattnet och dra ur vattenslangen från duschen så att
duschen blir trycklös.
2) Skruva lös skruven på undersidan av handtaget.
3) Dra av handtaget.
4) Skruva av skyddskåpan för hand.
5) Skruva av mässingmuttern med skiftnyckel eller polygriptång.
6) Titta efter hur insatsen/cartridgen sitter så att du vet hur den ska
sättas tillbaka. Dra ut den. Rengör de olika delarna vid behov.
7) Sätt i den nya insatsen/cartridgen.
8) Skruva fast mässingmuttern.
9) Skruva på skyddskåpan.
10) Sätt på handtaget.
11) Skruva fast skruven under handtaget.
Anslut därefter vattenslangen och sätt på vattnet.