TD Rent Marmor Och Naturstensimpregnering

Marmor- och naturstensimpregnering skyddar mot olja, fett och vattenfläckar i kök och badrum. Medlet kan även användas för polerade ytor.

384.00 kr

Beskrivning

TD Marmor och naturstensimpregnering

Marmor- och naturstensimpregnering skyddar mot olja, fett och vattenfläckar i kök och badrum. Medlet kan även användas för polerade ytor.

TD Marmor- och naturstensimpregnering är en specialprodukt som förhindrar att vatten, smuts, olja och fett tränger in i stenytorna. Används till alla sorters natursten, även till polerad marmor. Kan med fördel användas på ömtåliga ytor som t.ex. betongsten.

NOTERA! Medlet kan inte användas på glaserade, andra lösningsmedelskänsliga ytor, glas mm. I tveksamma fall testas medlet på ett diskret ställe. Använd inte vid temperaturer högre än 25°C. Vid användning bör skyddsutrustning användas. Säkerställ god ventilation medan arbetet pågår.

Bruksanvisning: Skaka flaskan före användning. Fördela medlet jämnt med en borste eller rulle på en torr, ren och fläckfri yta. Applicera inte med en svamp eller trasa. Medlet absorberas snabbt. Polerad marmor eller andra svagt sugande ytor behandlas flera gånger inom 30 minuter (om ytan har torkat).
Överskottet torkas omedelbart av med en trasa. Behandlingen kan upprepas inom 24 timmar. Ytorna får inte rengöras förrän 48 timmar efter sista behandlingen. Innan rengöring får ytorna inte utsättas för annan fukt. För daglig rengöring rekommenderas TD Wash & Care efter impregnering.

UPPMÄRKSAMHET! Överskottsprodukt får inte torka på ytorna.
Medlet får inte finnas kvar i dammar på ytorna. Medlet kan inte användas på glaserade, andra lösningsmedelskänsliga ytor, glas mm. I tveksamma fall testas medlet på ett diskret ställe. Använd inte vid temperaturer högre än 25ºC. Handskar bör användas vid användning. Säkerställ god ventilation medan arbetet pågår.

Torktid: 30 minuter
Förvaring: Torra och svala, öppna flaskor används så snart som möjligt.
Täcker: 8-12 m²
Tomma flaskor är återvinningsbara, produktrester är specialavfall.