TD Rent Impregnering Och Färgfördjupare

TD Impregnering och färgdjupare framhäver ytornas naturliga färg och struktur.

323.00 kr

Beskrivning

TD Impregnering och färgdjupare framhäver ytornas naturliga färg och struktur.

Produkten suger in i ytorna och gör dem vattenavvisande, vilket motverkar föroreningar och underlättar rengöringen. Lämplig för flera absorberande, porösa natursten, såsom granit, gnejs, profyr, marmor, kalksten, skiffer och betongsten.

Produkten framhäver ytornas naturliga färg och struktur, utan glans. Ytorna får en starkare och fräschare färg och ser nästan blöta ut. Ytornas jämnhet påverkas i liten utsträckning.

NOTERA! Använd endast på helt torra ytor. Använd inte produkten förrän efter åtta veckor på nygjutna golv. Glas, träpolerade och lackerade ytor eller andra mottagliga material ska skyddas mot stänk under behandlingen. Icke-absorberande ytor som polerat eller bränt material (klinker, fint stengods etc.) får inte behandlas med produkten. Vid användning bör skyddsutrustning användas.

Bruksanvisning: Ytan ska vara ren, fri från fläckar och helt torr. På finslipade ytor appliceras endast ett tunt lager. Om du är osäker, testa medlet först på ett diskret ställe. Applicera med en ren roller eller borste, inte med en svamp eller trasa. Låt produkten absorberas. Ett extra lager kan appliceras på mycket absorberande ytor. På svagt sugande ytor som är ”mättade” kan en glans uppstå. Detta förhindras om du torkar bort överflödigt medel med en trasa. TD Vask & care rekommenderas för daglig städning.

Torktid: 30 minuter.
Förvaring: Torra och svala, öppna flaskor används så snart som möjligt.
Täcker: 8-12 m². Överflödigt medel måste torkas av med en trasa.
Tomma flaskor är återvinningsbara, produktrester är specialavfall.