Separett Förbränningsugn Burn

Bränn enkelt upp det torra avfallet från en urinseparerande toalettlösning i denna manuella förbänningsugn. Separetts Burn är en vedeldad förbränningsugn för avfall/fekalier från urinseparerande toaletter.

4,695.00 kr

Beskrivning

Separett Burn är en vedeldad förbränningsugn för avfall/fekalier från urinseparerande toaletter. Principen går ut på att påsen från en urinseparerande toalett, företrädesvis en Villa eller Weekend, placeras på ett galler invändigt i ugnen. Under gallret placeras ca 1,50kg ved som antänds.

Därmed brinner påsen upp med avfallet och kvar blir aska. Mängden ved som används bestämmer hur bra förbränningen kommer att bli. Separett Burn används utvändigt och förvaring sker gärna under tak. Den fungerar i alla temperaturer.

För god förbränning är det viktigt att spjället är öppet till 50% när man tänder veden, och mellan 25% – 50% under hela förbränningstiden