Separett Ejektortank 50L

Urinen, som innehåller merparten av vårt nyttiga avfall, kan enkelt spridas på gräsmattan och buskar med Ejektortanken.

1,895.00 kr

Beskrivning

Med Separett Ejektortank sprids urinen automatiskt ut till rätt blandning, åtta delar vatten och en del urin, för att växter ska kunna ta åt sig näringen utan att ta skada. Då kan urinen, som innehåller det mesta av vårt nyttiga avfall, enkelt spridas i rabatter, odlingar, gräsmattor eller buskar.

Volymen på 50 liter är tillräcklig för fritidshus med spridning varannan eller var tredje vecka. En flottör visar när tanken är full.

Separett Ejektortank är lätt att montera och har inga rörliga delar. För att den ska fungera optimalt krävs tillgång till vatten med ett tryck på minst 2,5 bar (250 kPa). Har man tillgång till högre vattentryck klarar man större höjdskillnader mellan spridningsmunstycket och tanken.

Detta medföljer
– 50 l behållare
– Bruksanvisning
– Lock med ejektordel 8:1
– Flottör
– Trädgårdsslang 10 m 3/4” med 50 cm munstycke