Separett Avloppsrens 5-pack

Separett Avloppsrens är en biologisk tablett som läggs i urinskålen på din urinseparerande toalett eller urintoalett, den bryts sakta ned och enzymerna håller urinavloppet fritt från avlagringar som med tiden riskerar att stoppa flödet.

159.00 kr

Beskrivning

Vi rekommenderar att Separett Avloppsrens alltid används till samtliga av våra urinseparerande och urintoaletter.

OBS!
Förvara tabletterna oåtkomligt för barn och använd enbart till urinseparerande toaletter eller urintoaletter.
Vid förtäring: Drick rikligt med vatten eller mjölk.
Vid ögonkontakt: Skölj ögonen med vatten noga i 10-15 minuter.
Vid hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten.

Tips! Skölj med ett par deciliter vatten efter besöket för att säkerställa att enzymerna i tabletterna sprider sig i urinavloppet.