Separett Skarvrör Separett till Urinslang Torrdass

Skarvrör för koppling av urinslang från Separett Torrdass 500 och 501 till Separett Ejektortank.

25.00 kr