Separett Freeze

Separett Freeze är en frystoalett som passar dig som vill ha en toalettlösning som inte kräver någon fast installation. Den behöver bara anslutas till el (230 V) för att fungera och kan lätt flyttas efter behov. Varken avlopp eller ventilation krävs.

17,495.00 kr

Beskrivning

Separett Freeze är en frystoalett som passar dig som vill ha en toalettlösning som inte kräver någon fast installation. Den behöver bara anslutas till el (230 V) för att fungera och kan lätt flyttas efter behov. Varken avlopp eller ventilation krävs.

Freeze fungerar som en frysbox. Efter användning fryses toalettavfallet ner och blir luktfritt. Du behöver varken avlopp eller ventilation. Innerbehållaren, som med fördel kläs med vår komposterbara latrinsäck, töms i en latrinkompost, t.ex. en Roslagskompost när den är full.

Freeze passar bra som en tillfällig toalettlösning vid renovering, men den är också en perfekt toalett till din fritidshus. Luktfrihet och enkel installation med inga rör gör att toaletten passar perfekt som en natt toalett.

Notera att Freeze separerar inte avfallet vilket gör att behållaren fylls snabbt. Vid användning av två personer behöver behållaren tömmas varje vecka.