Latrinkompost Roslagskomposten Separett

3,495.00 kr

Beskrivning

Roslagskomposten är en latrinkompost godkänd för samkompostering av hushålls- och toalettavfall. Den är helt tät i botten, vilket är viktigt när man komposterar toalettavfall.

Locket är gjord av galvaniserad plåt och format så att vatten rinner bort. Locket glider på sin plats och skapar en tät struktur som förhindrar djur från att ta sig in till komposten. Håll alltid locket stängt och säkerställ att luft flöder genom behållaren via ventilationsgaller på två sidorna av behållaren.