Mudin Avloppsöppnare

189.00 kr

Beskrivning

Norenco Mudin Express Avloppsöppnare är supereffektiv mot fett (även hårt fett), slam & hår! Produkten är i flingform, därmed sker den exotermiska reaktionen ovan bottenventilen istället för nere i vattenlåset och man undviker fara för skvätt/sprut tillbaka. 100% vattenlöslig och skapar inga försteningar i rören. Utvecklar värme tillsammans med vatten.

1 KG