Kampanj Oras safira tvättställsblandare för fritidshus

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE FÖR FRITIDSHUSET MED VARMVATTENBEREDARE
Denna varmvattenberedare får endast användas tillsammans med Oras speciella blandare för fritidshus. Enkel montering med systemet Oras 3S-Installation.

2,428.00 kr

Beskrivning

Kampanjen pågår till och med 30/6 – 2022

Tvättställsblandare med öppen varmvattenberedare. Fast utloppspip och strålsamlare. Flöde 5 l/min. På grund av expansion som uppstår vid uppvärmning av vatten, kan vatten droppa från blandarens strålsamlare, detta är naturligt och ska ej förhindras. Strålsamlaren får inte bytas ut eller kompletteras med ytterligare komponenter. Trycklös varmvattenberedare, 5 l, med stickpropp. Enkel att installera. Användningsområde 35°-85°C (enligt svenska byggregler får tappvattentemperaturen inte överstiga 60°C). Blandaren och varmvattenberedaren måste tömmas på vatten om frysrisk föreligger (t.ex. i fritidshus som står ouppvärmt under vinterhalvåret). Denna varmvattenberedare får endast användas tillsammans med Oras speciella blandare för fritidshus. Enkel montering med systemet Oras 3S-Installation.