Kampanj Oras Safira Köksblandare för fritidshus

Oras Safira Köksblandare för fritidshus.
öksblandare Oras Safira 1023F i krom med öppen varmvattenberedare är enkel att installera.

2,878.00 kr

Beskrivning

Kampanjen pågår till och med 30/6 – 2022

Köksblandare Oras Safira 1023F i krom med öppen varmvattenberedare är enkel att installera. Svängbar pip och strålsamlare, flöde 5 l/min. På grund av expansion som uppstår vid uppvärmning av vatten, kan vatten droppa från blandarens strålsamlare, detta är naturligt och ska ej förhindras. Strålsamlaren får inte bytas ut eller kompletteras med ytterligare komponenter. Trycklös varmvattenberedare, 5 l, med stickpropp.
Användningsområde 35°-85°C (enligt svenska byggregler får tappvattentemperaturen inte överstiga 60°C). Blandaren och varmvattenberedaren måste tömmas på vatten om frysrisk föreligger (t.ex. i fritidshus som står ouppvärmt under vinterhalvåret). Denna varmvattenberedare får endast användas tillsammans med Oras speciella blandare avsedda för öppna varmvattenberedare.

Installationen kräver tillgång till fixerad anslutning för kallt vatten och ett ellutag. Blandaren och varmvattenberedaren får inte installeras var för sig. Vid risk för frysning så måste blandaren och beredaren tömmas på vatten.