Kampanj Jet100P-24HP Pumpautomat

JET100P+24HP Pumpautomat är
en komplett installationsklar
anläggning, med pump, trycktank
och styrning.
Pumpautomaten är lämplig som
vattenförsörjning där man hämtar
vatten från t.ex. en grävd brunn,
sjö, eller annat öppet vattendrag

1,999.00 kr

Beskrivning

Kampanjen pågår till och med 30/6 – 2022

JET100P+24HP Pumpautomat är
en komplett installationsklar
anläggning, med pump, trycktank
och styrning.
Pumpautomaten är lämplig som
vattenförsörjning där man hämtar
vatten från t.ex. en grävd brunn,
sjö, eller annat öppet vattendrag
för fritidshus och villor med mindre
vattenförbrukning samt för
trädgårdsvatten.
Pumpautomaten består av en
JET100P självsugande jetpump
vilket är lämplig i anläggningar där
luft kan finnas i slangen mellan
hus och brunn – t.ex. efter
igångsättning eller vid uppstart
efter vintern. Jetpumpen är
monterad ovanpå en trycktank
med gummimembran.
Pumpautomaten levereras med
1,5 meter sladd, stickpropp och
inbyggd termiskt skydd av
motorlindningen.
Snabbfakta:
· Installationsklar lösning
· Trycktank med membran
· Komplett pumpanläggning
· Underhållsfri drift