Tvättställsblandare Oras Safira 1003F med varmvattenberedare

3,195.00 kr

Beskrivning

Oras Safira 1003F tvättställsblandare med varmvattenberedare för fritidshus.
Kombinationen av blandare och varmvattenberedare ger en enkel lösning för bekväm handtvätt och disk med varmt vatten i fritidshus, fjällstugor, utomhuskök och garage där endast kallt vatten finns tillgängligt.
Blandaren och varmvattenberedaren levereras i ett paket.
Installationen av Oras Safira 1003F tvättställsblandare med varmvattenberedare är enkel men kräver tillgång till kallt vatten och elektricitet.

  • Fast utloppspip och strålsamlare.
  • Flöde 5 l/min.
  • Användningsområde 35°-85°C (enligt svenska byggregler får tappvattentemperaturen inte överstiga 60°C).
  • Trycklös varmvattenberedare, 5 l, med stickpropp.

Viktigt att notera!

  • På grund av expansion som uppstår vid uppvärmning av vatten, kan vatten droppa från blandarens strålsamlare, detta är naturligt och ska ej förhindras.
  • Strålsamlaren får inte bytas ut eller kompletteras med ytterligare komponenter.
  • Blandaren och varmvattenberedaren måste tömmas på vatten om frysrisk föreligger (t.ex. i fritidshus som står ouppvärmt under vinterhalvåret).
  • Varmvattenberedaren får endast användas tillsammans med Oras speciella blandare för fritidshus.